Yrittäjän tietopankki

Tässä osiossa on yrityspalvelukeskuksen tiedotteista ja järjestämistä tilaisuuksista kertynyttä materiaalia sekä erilaisista seminaareista ja muista lähteistä löytynyttä aineistoa, jonka toivomme tuottavan uusia ajatuksia ja hyvää pohjatietoa kaikelle kehittämiselle. Sivun pohjalla tilastotietoja.

Aineisto on satunnaisessa järjestyksessä. Yksinkertainen tapa hakea tietoa sivulta on käyttää näppäinyhdistelmää ctrl+f ja kirjoittaa hakusana auenneeseen kenttään.

Valkeakosken ammatti- ja aikuiskoulutusopiston merkonomiopiskelijat ovat perustaneet Nuori Yrittäjyys-ohjelman mukaisia yrityksiä, jotka tarjoavat palveluja mm. yrityksille. Tarjolla on esimerkiksi kotisivujen ja nettilehtien tekoa sekä tapahtumajärjestelyjä.

Te-toimisto voi tukea työnantajaa, kun se palkkaa
esimerkiksi
•  työttömän, joka tarvitsee tavallista enemmän apua työllistymiseen
•  nuoren, joka hakee ensimmäistä työpaikkaansa
•  osittain työkykyisen, joka haluaa käyttää kykyjään työelämässä.
Tarkemmin TE-toimiston työnantajapalvelujen sivuilta.


Yritys-Suomen puhelin palvelee arkisin klo 9-16 numerossa 0295 020 500.

Tietoa Osuuskuntayrittäjyydestä
Yhdessä yrittämään -hanke auttoi uusia osuuskuntia alkuun. Hankkeen materiaalipankki on vielä luettavissa netissä.

Julkisen sektorin palvelujen hankintaa on tutkittu Teknillisessä korkeakoulussa
Tutkimus pyrkii analysoimaan hankintojen eri vaiheiden erityispiirteitä, kyselututkimuksen vastausten valtaosa liittyi rakennuspalvelujen ja asiantuntijapalvelujen hankintoihin. Muut mukana olleet hankintaryhmät olivat koulutus- ja terveyspalvelut, ITpalvelut sekä tutkimus- ja kehityspalvelut.

Yrittäjyyttä ja yhteisöllisyyttä syntyy kulttuuritoiminnan kautta

Luova Suomi on talouden verkosto, joka tuottaa palveluita luovien alojen kehittäjille, tutkijoille, yrittäjille, päättäjille ja rahoittajille sekä näiden keskeisille sidosryhmille. Toiminnan tavoitteena on luovien toimialojen vahvistaminen sekä luovan talouden merkitysten ja mahdollisuuksien tunnetuksi tekeminen.

Lähitulevaisuudessa maaseudun yhteisöllisyyttä kehitetään kulttuuripalvelujen kautta, josta syntyy yrittäjyyttä sekä arvostusta kulttuuriperintöämme kohtaan, uskoo Luova Suomi –verkosto osoitteessa www.luovasuomi.fi

Sivustolta löytyy linkki myös Maaseudun kulttuuriohjelman 2010-2014 Luovien vastakohtaisuuksien maaseutu – julkaisuun.

Seutukunta ja yrittäjät kohtasivat -tilaisuuden materiaaleja
Muutama vuosi on kulunut tilaisuudesta, mutta nämä esitykset ovat säilyttäneet teränsä.
- Vientisuunnitelman laadinta
- Yrityksen luottokelpoisuus-tarvitaanko Nitroa vai auttaako elvytys?

Yritysbarometrit
Suomen Yrittäjt laativat suhdanneseurantaan Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa. Sivustolta löytyy muitakin tutkimustuloksia.
Linkki PK-Yritysbarometrin sivuille

Koulutuksia yrittäjille
Hyödyllisiä koulutuksia löytyy mm. Pirkanmaan Yrittäjien koulutussivuilta.

Yrittäjän peruskursseja järjestetään pari kertaa vuodessa Valkeakoskella (yrittäjästartti, www.vaao.fi) sekä useammin Tampereella, katso www.ensimetri.fi.

Ketju.fi tuo vauhtia Franchising-yrittäjyyteen
Suosiotaan lisäävän ketjuyrittämisen muoto on nopeimmin kasvava yrittäjyyden muoto Suomessa. Ketju.fi- nettipalvelu on lanseerattu vastaamaan yrittäjärekrytoinnin haasteisiin. Palvelussa jaetaan tietoa ketjuyrittäjyydestä ja avoinna olevista yrittäjäpaikoista!
Ketju.fi
Franchising tietoa: www.francon.fi, www.franchising.fi
 

Ruoka-Suomi portaalissa mahdottoman paljon asiaa lähiruuasta ja elintarvikeyrittäjyydestä.

Nyt saatavana mm. Tampereella pidetyn Lähiruokaa- ja matkailua tilaisuuden materiaalit.

Lähiruokaa omalta alueelta
Aitoja makuja edistää elintarvikealan pienyrittäjyyden näkyvyyttä ja löydettävyyttä sekä lisää tietoisuutta elintarvikkeiden pientuotannosta niin ruoka-alan ammattilaisten kuin suuren yleisön keskuudessa. Aitojamakuja.fi sivustolla on yritysyhteistyöesimerkkejä eri maakunnista ja esitellään elintarvikeyrittäjyyttä. Sivustolla on myös hakupalvelu, josta on löydettävissä tietoa eri puolilla Suomea sijaitsevista elintarvikeyrityksistä.
aitojamakuja.fi

Parasta pöytään Pirkanmaalta
Ajankohtaista tietoa ja verkostoitumismahdollisuuksia lähiruoan tuottajille, kuluttajille ja muille sen ystäville.


Oppaita ja ohjeita kunnalliseen ruokapalveluun
Kunnallisen ruokapalvelun hankintaoppaat löytyvät netistä luettavaksi ja tulostettavaksi päättäjille, ostajille ja yrittäjille. Saatavilla olevat oppaat:
- Päättäjän opas, Lähituottajat ja kunnalliset ruokapalvelut
- Ostajan opas, Paikallisruokaa omalta talousalueelta
- Yrittäjän opas, Yhteistyö ja lähiruoan markkinointi ammattikeittiölle
www.ruokasuomi.fi

Päivittäistavarakauppa ry:n nettisivuilta www.pty.fi löytyy monenlaista hyödyllistä tietoa
kuten mm.Pirkanmaan Metsäkeskuksen hankkeet ja maksuttomat neuvontapalvelut
www.metsakeskus.fi/metsakeskus-ja-alueet/alueet/pirkanmaa
www.halkoliiteri.com/
juha.hiitela@metsakeskus.fi, p. 045 676 7340


Tampereen ja Pirkanmaan Elämystalouden strategia 2013-2015
Strategia 2013-2015
 

Green Care-tietoutta
Hoivamaatalous voi hyödyntää maaseudun vajaakäytölle jääneitä rakennuksia ja synnyttää uusiokäyttöä. Tämä auttaa kyliä pysymään toimintakykyisinä ja maaseudun toimijoille avautuu uusia ansaintamahdollisuuksia.
www.smts.fi/greencare/mtt.pdf