Ympäristönsuojelu

Ympäristölautakunta on ympäristön- ja luonnonsuojelun kunnallinen viranomainen Pälkäneellä. Suuri osa työstä on erilaisten ympäristökuormitusta koskevien lupien antamista ja niiden valvontaa, mutta mukaan mahtuu paljon ympäristötiedon välittämistä niin kunnan toimintoihin ja kuntalaisille. Pääasiana on turvata Pälkäneen ympäristön elinkykyisyys myös tuleville sukupolville.

Ympäristölautakunnan tehtäviin kuuluvat ympäristönsuojelunlain, jätelain, vesilain ja yksityistielain (tiejaosto) mukaiset lupa- ja valvonta-asiat sekä maa-aineslupa-asiat. Ympäristönsuojelusta saa tietoa, neuvoja ja ohjeita esim. luonnonsuojelualueista sekä jätehuoltoon ja vesiensuojeluun liittyvistä asioista.

Ympäristölautakunnan alaisena virkamiehenä toimii ympäristönsuojelusihteeri Hannu Niukkanen p. 040 829 1178.

 

-Pirkanmaan ELY-keskuksen tiedote keskitetystä asiakaspalvelusta ympäristöasioiden hoitamisessa.

-Pälkäneen pohjavesien suojelusuunnitelma, Kinnalan vedenottamon suoja-alue,  Pälkäneen pohjavesialueiden kartat: Kollola ja Isokangas-Syrjänharju,

-Ympäristöviranomaisen taksa 18.02.2016 § 1, taksa

-Maa-ainestaksa 05.02.2015, taksa

-Ympäristönsuojelumääräykset 11.02.2015,  ympäristonsuojelumääräykset, ympäristönsuojelumääräysten perustelut

- Lannan varastointi pelloilla (patterointi), aumausilmoitus