Vesi ja viemäri

Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitos
Vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikkö Harri Vierikkap. 040 546 0315

Laskutus
Palvelusihteeri Jaana Verkkosaari, p. 040 543 8336

Vikapäivystys
ma - to klo 7.00 - 15.30 ja pe klo 7.00 - 13.45

entisen Luopioisten kunnan alueilla, p. 0400 638 452 
entisen Pälkäneen kunnan alueilla, p. 0400 633 352
muina aikoina
koko kunnan alueella p. 0400 638 452

 

Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

Ennen vesi- ja viemäriverkostoon liittymistä kiinteistön omistajan täytyy tehdä vesiliittymissopimus vesilaitoksen kanssa.  Liittymishakemuksia on saatavilla Pälkäneen kunnanvirastolta.

Vesihuoltolain 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistöillä on velvollisuus liittyä kunnan vesi- ja viemäriverkostoon. 

Liittyjä rakentaa omalla kustannuksellaan tontille tulevat vesijohdot ja viemärit. Liittymiskohta sijaitsee kunnan runkolinjassa.

Liittämistyön ajankohdasta on ilmoitettava ennen liitoksen tekoa tekniseen toimistoon vesilaitoksen käyttöpäällikölle. Vesilaitos kustantaa vesimittarin. Liittyjä on velvollinen pitämään tonttijohtonsa kunnossa siihen kohtaan asti, jossa ne on liitetty kunnan runkoputkiin.

Sadevesien ja rakennusten perustusten kuivatusvesien johtaminen jätevesiviemäreihin on kielletty. Vedet tulee imeyttää maaperään tontilla tai johtaa tontin ulkopuolelle maastoon tai sadevesiviemäriin.

Vesihuoltolaitoksen uudet toimitusehdot 1.7.2015 alkaen, toimitusehdot
 

Taksa

Voimassaoleva Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitoksen taksa 01.01.2017 alkaen

Käyttömaksut

puhdas vesi1,70 €/m3+ alv. 24 %= 2,11 €/m3
jätevesi2,61 €/m3+ alv. 24 %= 3,24 €/m3

Palveluhinnasto


Liittymismaksut (omakotitalo, paritalo, rivitalo ja vapaa-ajanrakennus)
määräytyvät rakennuksen lämpimän ja puolilämpimän kokonaiskerrosalan perusteella:

I luokkakerrosala < 120 m2vesi 2.300 €viemäri 2.800 €
II luokkakerrosala 120 - 250 m2vesi 2.900 €viemäri 3.600 €
III luokkakerrosala 250 - 400 m2vesi 3.500 €viemäri 4.500 €

Joillakin alueilla korotettu liittymismaksu, ks. taksa.


Perusmaksu
Vesihuoltolaitoksen perusmaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen perusteella. Perusmaksu peritään kaikista kiinteistöistä. Pientalojen osalta perusmaksu peritään vuosittain liittymismaksuluokkien mukaisesti:

RakennustyyppiVesi Viemäri 
PientalotALV 0 %ALV 24%ALV 0 %ALV 24 %
I luokka, kerrosala alle 120 m²21,00 €26,04 €25,00 €31,00 €
II luokka, kerrosala 120-250 m²28,00 €34,72 €35,00 €43,40 €
III luokka, kerrosala 250-400 m²36,00 €44,64 €46,00 €57,04 €
IV luokka, kerrosala yli 400 m²57,00 €70,68 €69,00 €85,56 €

Kuntalaisten ja vapaa-ajanasukkaiden käytettävissä ovat myös maksuttomat talousvesipisteet Aitoon Siwassa, Luopioisten kirkonkylän torilla ja Rautajärvellä maamiesseurantalo Rautahovissa, Kirvesmiehentiellä ja kunnanviraston Keskustien puoleisessa päädyssä sekä Hirvontien/Seitsyentien risteyksessä.


Lietetaksat

sakokaivo8,50 €/m3+ alv 24 %= 10,54 €/m3
umpikaivo4,50 €/m3+ alv 24 %= 5,58 €/m3

Kunnan alueen ulkopuolelta jätevedenpuhdistamolle kuljetettavien lietteiden vastaanottomaksut, ks. taksa.


Laskutus

Vesilaskutus tapahtuu neljä kertaa vuodessa; maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Näistä maalis-, kesä- ja joulukuun laskut ovat arviolaskuja ja syyskuun lasku tasauslasku. Arviolasku perustuu vanhoilla kuluttajilla aina edelliseen mittarilukemaan. Uusien liittyjien kohdalla kulutus arvioidaan esim. henkilöluvun mukaan. Tasauslaskussa laskutetaan veden kulutus ja jätevesimaksu edellisestä todellisesta lukemasta uuteen lukemaan ja laskun loppusummasta vähennetään tällä välillä perityt ennakot. Mikäli ennakot ovat olleet suuremmat kuin todellinen kulutus osoittaa, liikaa peritty summa palautetaan asiakkaalle.

Kuluttajalle lähetetään kerran vuodessa ilmoituskortti lukeman ilmoitusta varten. Kortin voi palauttaa maksutta postin mukana. Lukeman voi ilmoittaa myöskin sähköpostitse tai sähköisellä lomakkeella.

Omistajan vaihdoksen yhteydessä tehdään ns. loppulasku, joka perustuu todelliseen lukemaan. Asiakkaan vaihtuessa sopimuksen tehnyt kiinteistön vanha omistaja on vastuussa vesi- ja jätevesimaksuista, kunnes mittarilukema on ilmoitettu laskutukseen.

Vesilaskutus, omistajanvaihdoksen ilmoitus