Tontit ja toimitilat

Pälkäne on vireä maaseutukunta, jossa elinvoimaiset kylät, turvallinen ja puhdas asuinympäristö sekä ihmisläheiset palvelut luovat vetovoimaisuuden asua, elää ja yrittää.

Seuraavassa on lueteltu kunnan yhteystietoja tontteihin liittyvissä kysymyksissä. Toimenpiteiden maksullisuus ja mahdolliset taksat kannattaa selvittää etukäteen.

Kaikki vuonna 2016 omakotitontin varanneet saavat kauppojen toteutuessa vuoden ilmaisen käyttöoikeuden kunnan kuntosalille.

 

TONTTITARJONTA

Vapaat tontit

Vapaista tonteista on saatavilla tietoa interaktiivisessa tonttipörssissä ja tonttiesitteessä.

Asuintonteista lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Mia Sorri, p. 050 592 7376, etunimi.sukunimi@palkane.fi ja yritystonteista elinkeinoasiamies Jaana Koivisto-Virtanen, p. 050 521 5240, etunimi.sukunimi@palkane.fi.

 

TONTIN VARAAMINEN JA KAUPAT

Varaukset
Tontinvarauslomakkeen voi tulostaa tästä ja palauttaa täytettynä os. Pälkäneen kunta, Keskustie 1, 36600 Pälkäne tai tuomalla lomakkeen kunnan asiakaspalvelupisteeseen. Asiakaspalvelupiste on avoinna arkisin kello 9.00-15.00. Tontinvarauslomakkeen voit pyytää myös puhelimitse kunnanvirastosta, p. 03 579 11

Lisätietoja tontin varaamisesta saat kehittämispäällikkö Mia Sorrilta, p. 050 592 7376, etunimi.sukunimi@palkane.fi.

 

TONTIN MUODOSTAMINEN

Tonttiin liittyvät kaavoitusasiat
Kaavasuunnittelija Henna Koskinen, p. 040 737 5390

Tontin sallittu rakennusoikeus ja rakennuslupa-asiat
Rakennustarkastaja Iiro Mäkelä, p. 040 546 0314

Tontin lohkominen ja kiinteistö-rekisterikartta
Maanmittauslaitos, Tampereen palvelupiste, asiakaspalvelu, p. 029 530 1110

Tontin asiakirjat: lainhuuto, lainhuutotodistus, rasitustodistus
Maanmittauslaitos, Tampereen palvelupiste, www.maanmittauslaitos.fi
Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere, p. 029 530 1110

 

TEKNISET LIITTYMÄT

Alueen vesijohto- ja katuasiat
Rakennusmestari Markku Nurmi p. 0400 633 351

Vesi- ja viemäriverkkoon liittyminen
Pälkäneen kunnan vesi- ja viemärilaitos, vesilaitoksen käyttöpäällikkö Harri Vierikka p. 040 546 0315

Sähköverkkoon liittyminen
Elenia Oy liittymämyynti, p. 020 586 11, kts. myös www.elenia.fi

Veden laadun voi tarvittaessa selvittää
Tampereen kaupungin Terveydensuojelu/Asumisterveys

Kaukolämpöverkkoon liittyminen
Pälkäneen Aluelämpö Oy / asiakaspalvelu, p. 020 690 022

Jätehuollon järjestäminen
Pirkanmaan Jätehuolto, p. 03 240 5111

Puhelin / televerkkoon liittyminen
Telia Sonera Finland Oyj asiakaspalvelu, p. 0800 17000
Elisa, asiakaspalvelu, p. 0800 95050

 

TONTIN RAKENTAMINEN

Tontin maaperän rakennettavuus
on hakijan selvitettävä, tarvittaessa ohjeita rakennustarkastaja Iiro Mäkelältä, p. 040 546 0314

Maanalaiset johdot: johtokartat ja kaapeleiden sijaintikartat
Telia Sonera Finland Oyj asiakaspalvelu, p. 0800 17000
Elenia Oy, asiakaspalvelu, p. 020 586 11

Rakennusluvan hakeminen
Kunnan rakennusjärjestys ja rakentamisohjeet
Purkamisilmoitus ja purkamislupa

Rakennustarkastaja Iiro Mäkelä, p. 040 546 0314

 

MUUTA

Pälkäneen kunnan omistamia kiinteistöjä on julkisessa myynnissä:
http://www.aulalkv.fi/hae/myytavat-kohteet?haku=1&sv=&s%5B%5D=P%C3%A4lk%C3%A4ne&st%5B%5D=3&h1=&h2=&ala1=&ala2=

Kiinteistöjen kauppahintatietoja kunnan alueelta
Maanmittauslaitos, kauppahintarekisteri, asiakaspalvelu, p. 029 530 1110

Kiinteistöveron suuruuden voi selvittää
Pirkanmaan verotoimisto
Hatanpään valtatie 36, PL 705
33101 Tampere
p. 03 275 3100