Talousarvio

Kuntalain 65 §:n 1 momentin mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä on hyväksyttävä vähintään kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma, josta talousarviovuosi on ensimmäinen vuosi. Lisäksi valtuuston tulee hyväksyä kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Hallintokunnat valmistelevat omien tehtäväalueidensa osalta toiminnalliset tavoitteet ja tekevät tuloarvio- ja määrärahaesityksensä vastuualueensa osalta.

Kunnanvaltuuston 14.12.2016 hyväksymä talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 sisältää myös kunnanhallituksen hyväksymät talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Kunnanhallitus on hyväksynyt lisäksi ohjeistuksen sisäisestä valvonnasta, hanketoiminnasta sekä laskutuksesta ja perinnästä.

Vuoden 2015 tilinpäätös on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 15.6.2016.

 

Talouden tasapainotusohjelma vuosille 2014-2016

Kunnanvaltuusto päätti talouden tasapainotusohjelmasta kokouksessa 7.11.2013. Hyväksytty talouden tasapainotusohjelma vastaa kunnanhallituksen esitystä.
Talouden tasapainotusohjelman seuranta on määritetty tarkastuslautakunnan tehtäväksi ja toteutumisesta raportoidaan erikseen vuosittaisten talousarvioiden yhteydessä.