Sosiaalityö

Kangasalan kunta järjestää Kangasalan ja Pälkäneen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteistoiminta-alueella 1.1.2014 alkaen.
Sosiaali ja terveys
Sosiaalityön palvelut

Perustoimeentulotuki Kelasta 1.1.2017

Sosiaalipäivystys sosiaalisissa hätätilanteissa
Sosiaalinen hätätilanne vaatii nopeita toimenpiteitä eikä asiassa voida odottaa seuraavaan päivään tai viikonlopun yli ilman vakavia seurauksia. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, onko tilanteessa mukana tai läsnä toisen henkilön huolenpidosta riippuvaisia ihmisiä kuten lapsi, vanhus, vammainen, joka uhkaa jäädä turvaa tai hoitoa vaille. Mukana olevia henkilöitä autetaan löytämään selviytymiseen tarvittavat tukitoimet.

Yhteys päivystävään sosiaalityöntekijään
Virastoaikana (ma-pe klo 9-16) Pälkäneen kunnan päivystysnumeroon 050 384 8803.
Virastoajan (ma-pe klo 8-16) ulkopuolella ja viikonloppuisin numeroon 112 (Hätäkeskus välittää pyynnön sosiaalipäivystykseen).

Sosiaaliasiamies