Rakentaminen

Korjausavustus
Korjausavustusta voi hakea vanhusten ja vammaisten kotona selviytymisen kannalta välttämättömiin asuntojen korjauksiin. Avustusta myönnetään sosiaalisin perustein ja sitä voi saada, jos vähintään yksi ruokakunnan jäsenistä on täyttänyt 65 vuotta tai on vammainen.

Energia-avustus
Energia-avustusta voi hakea vähintään kolme asuntoa käsittävien rakennusten energiakatselmusten tekemiseen, ikkunoiden parantamiseen ja uusimiseen sekä siinä yhteydessä parvekeovien parantamiseen ja uusimiseen, rakennuksen ulkovaipan lisäeristämiseen, ilmanvaihdon lämmön talteenoton rakentamiseen ja liittymiseen kauko- tai aluelämmitykseen.
Pientalojen (enint. kaksi asuntoa) tarveharkintaista energia-avustusta voi hakea energiatalouden parantamiseksi tehtäviin toimenpiteisiin ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottamiseen. Työkustannusten osuuteen ei avustusta myönnetä. Niiden osalta voi hakea verottajalta kotitalousvähennystä.

Korjaus- ja energia-avustuksista lisätietoja antaa II rakennustarkastaja Jari Ainasoja, puh. 040 758 8610

Ohjeita ja lomakkeita saa myös Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen kotisivuilta www.ara.fi.