Perhetyö

Kangasalan kunta järjestää Kangasalan ja Pälkäneen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteistoiminta-alueella 1.1.2014 alkaen.
Perhetyö


Kotihoidon perhetyö on lapsiperheille tarkoitettua, maksullista palvelua, johon voi turvautua tilapäisesti hankalassa elämäntilanteessa, ellei omasta lähipiiristä apua järjesty. Esimerkiksi jos lapsiperheen molemmat vanhemmat ovat sairaana, äidillä on raskauteen tai synnytykseen liittyen rajoituksia lastenhoidossa ja/tai kotitöissä, yksinhuoltaja sairastuu tms. Perhetyöntekijä tukee perhettä kokonaisvaltaisesti lähtökohtana perheen omat voimavarat ja niiden hyödyntäminen.

Lastensuojelun perhetyö on lastensuojelulain mukainen avohuollon tukitoimi lastensuojelun asiakasperheille. Perhetyön aloittamisesta perheessä päättää lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä yhdessä perheen kanssa. Perhetyö on määräaikaista, suunnitelmallista työskentelyä koko perheen kanssa ja tuen tarve arvioidaan säännöllisin väliajoin.  Perhetyö on perheiden tukemista elämänhallinnan, arjessa selviämisen ja omien voimavarojen käyttöönotossa.


Matalankynnyksen perhetyön tarkoituksena on tukea perheitä arjen haasteissa, ennen kuin huolista tulee ongelmia.