Pälkäne lyhyesti

Pälkäne sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa ja Tampereen seutukunnassa. Kunta sijaitsee maakunnan rajalla ja sillä on naapurikuntia Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä. Rajanaapureita ovat Kangasala, Valkeakoski, Hämeenlinna ja Padasjoki. Pälkäneeltä matkaa Tampereelle on n. 35 km ja Hämeenlinnaan n. 40 km. Kunnan asutus on jakautunut kolmeen suureen taajamaan sekä kunnan länsiosien kyliin. Kunnan tärkein tieyhteys on valtatie 12.

Pälkäneen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.2.2016 § 1 hyväksynyt Pälkäneen kunnan elinvoimastrategian vuosille 2016-2020.

Pälkäneen kunnan strategian 2013-2018 mukaisesti kunnan visiona on: "Pälkäne on vireä maaseutukunta, jossa yhdistyvät elinvoimaiset kylät, turvallinen ja puhdas asuinympäristö, ihmisläheiset palvelut sekä monimuotoinen yrittäjyys."

Pälkäne maaseutukuntana tarjoaa vaihtoehdon kaupunkiasumiselle asumiselle puhtaudellaan ja turvallisuudellaan sekä tilavilla asuintonteilla. Pälkäneellä on vireitä ja aktiivisia kyliä ja elinkeinoelämä on monimuotoinen elinkeinorakenteeltaan.

Kunnan arvot ovat:
1. Elävä ja toimiva maaseutumaisuus
2. Demokratia ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet
3. Luovuus ja ennakkoluulottomuus taloudellisen ja kestävän kehityksen voimavarana.

Pälkäneen kunnan kehityskuvan Rantaraitti 2025 mukaisesti Pälkäne haluaa toteuttaa maankäytössään maaseutumaista asumisen ympäristöä, jossa merkityksellisiä ovat vesistöt, maisema ja luonto. Tutustu kehityskuvaan.

Perustietoa kunnasta

Pinta-ala
yhteensä 738,59 km2, josta vesistöjä 181,34 km2
Asukkaita maaneliökilometriä kohden on 12,6

Väestö ja asuminen
Vuoden 2015 lopussa Pälkäneellä oli yhteensä 6681 asukasta
Tilastokeskuksen ennuste Pälkäneen väkiluvusta: vuonna 2020 asukkaita 6899.
Vuonna 2009 Pälkäneellä oli 3100 vakituisesti asuttua asuinrakennusta, joista 72 % oli erillispientaloja, 16 % rivitaloja ja  8,5 % asuinkerrostaloja. Vuokra-asuntoja kunnassa oli 613 kpl.
Loma-asuntoja Pälkäneellä vuonna 2013 oli 4179. 

Työelämän tunnuslukuja
Työvoima 3 007 henkilöä (kesäkuu 2015)
Työttömyysaste 12,5 (kesäkuu 2015)
 
Työpaikkojen osuus toimialoittain 2012
Alkutuotanto 15,8 %
Jalostus 22,5 %
Palvelut 59,7 %
Muut toimialat/toimiala tuntematon 2,0 %
Työpaikkojen kokonaismäärä 2135
(Tilastokeskus)

Veroprosentit vuonna 2015
Kunnallisveroprosentti 21,00

Kiinteistöveroprosentit
Yleinen 1,00
Vakituiset asuinrakennenukset 0,45
Muut asuinrakennukset 1,05

Talouden tunnuslukuja (Tilinpäätös 2014)
Toimintatuotot 5,6 milj. €
Toimintamenot 41,3 milj. €
Verotulot 21,6 milj. €
Valtionosuudet 16,4 milj. €

Opaskartat

Pälkäneen haja-asutusalueen, Kuntakeskuksen, Luopioisten kirkonkylän, Aitoon ja Rautajärven opaskartat