Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

 

Hakuaika lukuvuoden 2016-17 aamu- ja iltapäivätoimintaa on 13.4.-30.5.2016

 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu peruskoulun 1. ja 2. luokan oppilaille, mutta ryhmäkoon salliessa myös 3. luokan oppilaille. Kunta järjestää tarvittaessa iltapäivätoimintaa myös kaikkien vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille.

Toiminta on ohjattua toimintaa, jota hoitavat ammattitaitoiset ohjaajat. Toiminnasta vastaa koulun rehtori ja lisätietoja käytännönjärjestelyistä saa häneltä.
Toimintaa järjestetään jos ilmoittautuneita on vähintään 4. Jos ryhmään ei ilmoittaudu tarvittavaa määrää oppilaita, niin tiedotamme siitä oppilaiden koteihin.

Pälkäneen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma

 

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAA LUKUVUONNA 2016-17 järjestetään seuraavasti:

1. Toimintaa on aamupäivällä Kostian koululla, 40 euroa/kuukausi.

2. Iltapäivätoimintaa, 15 tuntia viikossa, järjestetään Kostian, Aitoon, Harhalan ja Kirkonkylän koululla sekä Rautajärven koululla tai ryhmiksellä, 80 euroa/kuukausi.

3. Iltapäivätoimintaa, 20 tuntia viikossa, järjestetään Kostian koululla, 100 euroa/kuukausi.

Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa peritään vain puolet maksusta. Maksusta peritään vain puolet myös silloin, kun lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimitaan yli 10 päivänä. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
Maksu jätetään perimättä tai sitä alennetaan, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on maksutonta (1.8.2016 alkaen) perheille, joiden bruttotulot alittavat seuraavat tulot:
 

Perheen koko
 
Tuloraja eur/kk
 
21637,22
32016,48
42394,10
52532,60
62669,30

Maksuvapautushakemus

 

Hakuaika lukuvuoden 2016-17 aamu- ja iltapäivätoimintaa on 13.4.-30.5.2016

Tästä saa tulostettua hakemuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan.

 


Iltapäivätoimintaa järjestetään lv. 2016-17 seuraavilla kouluilla:
Aitoon koulu p. 050 315 2809
Harhalan koulu p. 050 562 4508
Kostian koulu / Haanloukas p. 040 759 4656
Luopioisten kirkonkylän koulu p. 050 315 2807
Rautajärven koulu p. 050 526 7055