Kotihoito

Kangasalan kunta järjestää Kangasalan ja Pälkäneen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteistoiminta-alueella 1.1.2014 alkaen.
Kotihoito

kotihoidon johtaja Kirsi Kalliomäki p. 050 330 8310,
kotihoidon ohjaaja Miia Mattila p. 0400 946 222

Asiakas- ja tukipalveluasioissa yhteydenotot kotihoidon asiakasasioista vastaaviin sairaanhoitajiin:
Sairaanhoitajien puhelinaika ma-pe klo 11.30-12.00.

Aitoo
Vakkomäentie 3, Aitoo
Sairaanhoitaja Marika Ruokoniitty
p. 050 436 1788
 

Luopioinen
Vohlisaarentie 1, Luopioinen
Sairaanhoitaja Kaarina Siira
p. 050 501 1545
 

Onkkaala
Onkkaalantie 170, Pälkäne
Sairaanhoitaja Kaija Kahila
p.  050 501 1546
 

 • Luikala
 • Salmentaka
 • Sappee
 • Aitoo
 • Kukkola
 • Kaukkala
 • Holja
 • Haltia
 • Puutikkala
 • Luopioisten kirkonkylä
 • Rautajärvi
 • Kyynärö
 • Padankoski
 • Kuohijoki
   

 

 • Tausti
 • Myttäälä
 • Onkkaala
 • Harhala
 • Laitikkala
 • Epaala
 • Pohjalahti
   

Kotihoidon palveluita saa alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn perusteella. Tavoitteena on auttaa ja tukea selviytymään jokapäiväisissä elämän toiminnoissa, jotta ikääntyneet voisivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Arvion palvelutarpeesta tekee sairaanhoitajatiiminvetäjä.

Kotihoito voi olla joko tilapäistä tai jatkuvaa ja säännöllistä. Tilapäisistä käynneistä peritään kertamaksu. Säännöllisestä kotihoidosta tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma ja avusta perittävän kuukausimaksun suuruus perustuu avun tarpeeseen sekä perheen tuloihin ja kokoon.

Fysioterapeutti tekee kotikäyntejä kotihoidon suosituksesta, kartoittaa apuvälinetarvetta ja opastaa toimintakyvyn ylläpitämisessä.
 

Palvelutarpeen arviointi

Muissa kuin kiireellisissä tapauksissa kunta on lain mukaan velvollinen järjestämään 75 vuotta täyttäneille pääsyn sosiaalipalveluiden tarpeen arviointiin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä. Kiireellisissä tilanteissa palveluiden tarve on arvioitava välittömästi. Palvelutarpeen arviointi ei vielä luo edellytyksiä itse palveluihin, vaan siinä kartoitetaan mahdollinen avun tarve.
Palveluiden tarpeen arvioinnista voi ottaa yhteyttä asianomainen, laillinen edustaja, omainen tai muu henkilö tai viranomainen.
Palvelutarpeen arviointi mahdollistaa nopean puuttumisen ikääntyneiden toimintakyvyn heikkenemiseen, pystytään tukemaan toimintakyvyn säilymistä ja paranemista, ehkäistään palvelutarpeiden kasvua sekä kohdistamaan palvelut oikein.
Lisätietoja kotihoidon asiakasasioista vastaavilta sairaanhoitajilta, yhteystiedot yllä.

Ikääntyneiden palveluopas