Jätehuolto

Tampereen kaupunki, alueelliset jätehuotomääräykset hyväksytty 14.5.2014,  jätehuoltomääräykset.


Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaosto on uusi seudullinen viranomainen, joka palvelee Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osakaskuntien kuntalaisia jätehuollon viranomaisasioissa. Jaoston tehtäviin kuuluu mm. jätehuoltomääräyksistä ja jätetaksasta päättäminen, jätelaskujen maksuunpano sekä jätemaksujen kohtuullistamishakemusten käsittely. Uusi jätehuoltoviranomainen on aloittanut toimintansa 1.9.2012.
Alueellinen jätehuoltojaosto, lomakkeet: http://www.tampere.fi/tampereinfo/seutuyhteistyo/jatehuoltojaosto/lomakkeet.html


Pälkäneen kunnan alueella jätehuollosta vastaa
Pirkanmaan Jätehuolto Oy
Naulakatu 2
33100 Tampere
p. 03 240 5111

Jäteasemat
kodin ongelmajätteet, lajitellut hyötyjätteet, sähkö- ja elektroniikkaromu, kaatopaikkajäte
Luopioistentie 495, Rankkimäki
Avoinna la klo 10 – 14
kesäisin 1.5.-31.8. myös ke klo 15 - 19
keskuksen hoitaja Ari Järvinen, p. 0400 966 222
Kankaanmaantie 16, Kankaanmaan teollisuusalue
Avoinna ti  klo 14 – 18, la klo 10 – 14
keskuksen hoitaja Juuso Koppana, p. 040 756 5720

Hyötyjätepisteet
paperi, lasi, pienmetalli ja metalliromut
Aitoossa Miemolantie 8
Harhalassa Kulmatie 20
Luopioisten kirkonkylässä Seuratie 1
Onkkaalassa Keskustie 4
Rautajärvellä Härmäntie 10

Aluejätepisteet
ks. www.pirkanmaan-jatehuolto.fi  

REPE & ROMU -keräysauto
kerää kodin ongelmajätteet ja metalliromut

Koko vuoden ajoreitit ja ajoaikataulut ilmoitetaan alkuvuodesta mm. Sydän-Hämeen lehdessä. Keräysalueen kuntien aikataulut löytyvät Pirkanmaan Jätehuollon Internet-sivuilta www.pirkanmaan-jatehuolto.fi.