Esiopetus

Kunnan järjestämä lakisääteinen esiopetus on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille vuotta ennen lapsen oppivelvollisuuden alkamista. Esiopetuksen laajuus on 700 tuntia vuodessa eli noin neljä tuntia päivässä. Lukukausi noudattaa koulujen työ- ja loma-aikoja. Esiopetus on maksutonta. Esiopetuksen lisäksi mahdollisesti tarvittava osapäivähoito on maksullista. Kunnan velvollisuus on järjestää esiopetusta oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna.

Esiopetus muuttuu velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen. Esityksen mukaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Opetukseen ilmoittautuneiden tulee osallistua opetukseen säännöllisesti esiopetuspäivinä. 
Esiopetukseen osallistuvat kuuluvat koulukuljetuksen piiriin. Koulumatkan ollessa yli kolme kilometriä, järjestetään maksuton kuljetus esiopetukseen.
Mikäli esiopetukseen osallistuva lapsi tarvitsee lisäksi osa-aikaista päivähoitoa, lapsen kuljetuksen esiopetukseen ja hoitoon hoitavat tällöin huoltajat.
Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksen opetussuunnitelma muodostavat kokonaisuuden joiden välillä on selkeä jatkumo.

Mikäli lapsesi tarvitsee esiopetusajalle lomaa, tulee se anoa tällä lomakkeella

Esiopetussuunnitelma 1.8.2016

Pälkäneen kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma

 

 

Esiopetusta järjestetään:

Viirikukon päiväkodin alaista esiopetustoimintaa

 

Kostian esiopetus,

Vanamot, p. 040 773 3521, vastaava päiväkodinopettaja Tuula Lehtilä
Tähtimöt, p. 040 761 9990, vastaava päiväkodinopettaja Minna Oksanen vanamot.viirikukko@palkane.fi tahtimot.viirikukko@palkane.fi
Onkkaalantie 73, 36600 Pälkäne 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Luopioisten kirkonkylän esiopetus
Rajalantie 9,                                      36760Luopioinen                                       p. 0400 276 424

Vastaava päiväkodinopettaja Kaija-Leena Lindstedt

 

 

HermAnnin päiväkoti                        ilta- ja vuorohoito
Hermannintie 3
36600 Pälkäne
vastaava päiväkodinopettaja
Minna-Liisa Virpinen, p. 050 911 1290
hermanni@palkane.fi

 

Aitoon päiväkoti
Vakkomäentie 3
36720 Aitoo
p. 040 7797474
aitoonpaivakoti@palkane.fi
vastaava päiväkodinopettaja
Heli Haapanen p. 050 3152768

http://www.palkane.fi/sites/default/files/aitoon_paivakoti.jpg