Avoin Kuitu

Valokuituasiaa koskevat uutiset löydät jatkossa Pälkäneen Valokuitu Oy:n viestintäkanavista

Kunta on siirtänyt valokuituasioita koskevan tiedottamisen konserniyhtiölleen Pälkäneen Valokuitu Oy:lle, joka tiedottaa asioista omalla sivustollaan www.palkaneenvalokuitu.fi ja facebook-sivuillaan www.facebook.com/PalkaneenValokuitu/

Pälkäneen Valokuitu Oy on Pälkäneen kunnan omistama konserniyhtiö, jonka tehtävänä on tietoliikenneyhteyksien rakentaminen ja ylläpito Pälkäneellä. Yhtiö perustettiin 11.8.2015 ja merkittiin kaupparekisteriin 2.10.2015. Yhtiön suunnitelmien lähtökohtana on se, että Pälkäneen Valokuitu Oy tulee vastaamaan valokuituverkon rakentamisesta tai rakennuttamisesta sekä ylläpidosta kunnan alueella. Liittymien myynti tapahtuu pääosin ennen alueiden rakentamisen aloittamista ja rakentamisen aikana. Tavoitteena on mahdollisimman suuri penetraatio liittymien määrässä. Yhtiön hallitus tekee alueiden rakentamispäätökset liittymämyynnin toteutumisen perusteella. Suunnitelmien lähtökohtana on se, että koko Pälkäneen kunnan alue rakennetaan valokuituverkon kattavaksi.

Tiesitkö, että tänä päivänä valokuituliittymä on jokaisen kodin perusliittymä, aivan kuten sähkö-, vesi- ja puhelinliittymäkin? Kuituliittymä ei ole pelkästään nettiyhteyksiä varten, vaan se mahdollistaa aivan uudenlaisten palvelujen käyttämisen. Kotiin saakka asennetun valokuidun kautta saa liittyjä huippunopeat ja toimintavarmat TV- ja nettipalvelut nyt ja tulevaisuudessa. Yhtiö mahdollistaa huippunopean 100-1000M nettiyhteyden, joka on yhtä nopea sekä kotoa verkkoon että verkosta kotiin päin.

Parhaillaan markkinoidaan langattomia 3G- ja 4G-yhteyksiä siellä missä mahdollisuutta kuituliittymiin ei ole. Langaton yhteys ei kuitenkaan riitä huomiseen. Tietoa ei voida siirtää langattomassa verkossa rajattomasti. Tämä aiheuttaa sen, että taajuudet ruuhkautuvat liikenteen kasvaessa. Etenkin maaseudulla tämä on ongelma, kun tukiasemat ovat etäällä toisistaan. Mm. näiden syiden vuoksi yhtiö on päättänyt kääriä hihat ja alkaa rakentamaan kuntaan valokuituverkkoa.
6.11.2015

 

Pälkäneen kunta perustaa osakeyhtiön rakentamaan avointa alueverkkoa Pälkäneelle

Pälkäneen kunnan ja konserniyhtiö Pälkäneen Valokuitu Oy:n järjestämä yleisötilaisuus laajakaistaverkon rakentamisesta maanantaina 26.10.2015 klo 18-20, kuulutus

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 17.6.2015, perustaa voittoa tavoittelemattoman osakeyhtiön suunnittelemaan, selvittämään ja rakentamaan valokuituverkkoa Pälkäneen kunnan alueelle. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa kahdella pilottialueella (Harhala ja Tausti) ja rakentamista jatketaan sen jälkeen muille alueille.

Lisätietoa: tietohallintopäällikkö Harri Pinola, p. 040 182 1112. Sähköposti etunimi.sukunimi@palkane.fi

 

Pälkäneen kunta selvittää valokuituverkon rakentamista Onkkaalan alueelle

Elenia siirtää sähköverkkoaan maakapeleihin Onkkaalassa ja lähialueilla. Samassa yhteydessä olisi mahdollista asentaa valokaapeleita.

Jos olet kiinnostunut liittymisestä valokuituverkkoon, voit ilmaista kiinnostuksesi seuraavasti.

* Siirry oheiseen karttapalveluun ja sijoita asiakasta kuvaava symbooli kartalle sen rakennuksen kohdalle, johon valokuituliittymä toivotaan asennettavaksi. Täydennä kysytyt tiedot harkintasi mukaan (huomaa että tiedot ovat julkisia).

* Lähetä vielä varmistuksena tiedot sähköpostitse osoitteeseen valokuitu@palkane.fi. Kerro tällöin kiinteistön katuosoite sekä yhteystietosi (vähintään puhelinnumero). Jos et halua käyttää karttapalvelua ollenkaan, niin kuvaile tarvittaessa sanallisesti, missä kohtaa tontilla sijaitsee se rakennus, johon kuituliittymä halutaan.


Karttapalvelun käyttöohje
(1) Vasemmassa reunassa on valkoinen editointi-osio. Mikäli se ei ole näkyvillä, klikkaa vasemmasta yläkulmasta löytyvää kuvaketta, jossa on symbolina kynän kuva.
(2) Klikkaa editointi-osiossa näkyvää asiakas-symbolia. Tällöin kohdistin muuttuu erilaiseksi.
(3) Sijoita asiakas-symboli kartalle viemällä kohdistin sen rakennuksen päälle, johon valokuituliittymä halutaan asennettavaksi, ja klikkaamalla sitä kohdetta.
(4) Kirjoita avautuneeseen tietoikkunaan tarpeelliseksi katsomasi tiedot. Mielellään ainakin katuosoite. (Huom: Tietoikkunaan kirjoitetut tiedot näkyvät kaikille käyttäjille.)
(5) Sulje tietoikkuna oikean yläkulman ruksista.

Lisätietoa: tietohallintopäällikkö Harri Pinola, p. 040 182 1112. Sähköposti etunimi.sukunimi@palkane.fi

AVOIN KUITU-SELVITYSHANKE on päättynyt

Avoin Kuitu-selvityshanke, EKANET-hanke, on päättynyt 30.6.2014. EKANET oli yhteishanke Pälkäneen, Kangasalan, Vesilahden, Akaan, Urjalan ja Valkeakosken kuntien kanssa. Hanketta hallinnoi Valkeakosken Seudun Kehitys Oy. Hankkeessa selvitettiin valokuituverkon toteuttamismalleja, ja parhaillaan Pälkäneen, Akaan, Urjalan, Vesilahden ja Sastamalan kunnat jatkavat elinkaarimallilla hankittavan valokuituverkon toteutusmahdollisuuksien selvittämistä.

Kuituverkon esisuunnittelu on valmistunut.

Pälkäneen kunnan yhteyshenkilöinä toimivat vs. kunnanjohtaja Janita Koivisto, p. 040 573 6390 ja tietohallintopäällikkö Harri Pinola, p. 040 182 1112. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@palkane.fi


LAAJAKAISTA 2015 - hanke ei toteutunut


Kunnanhallitus piti  tiedotustilaisuudet nopeita laajakaistayhteyksiä koskevasta valmistelusta 17.8.2009 ja 10.9.2009. Alustavat kartat suunnitelluista laajakaistayhteyksistä, vaihtoehto I ja vaihtoehto II.

Lue kunnanhallituksen aikaisempi tiedote hankkeesta.
"Laajakaista 2015" asiasta lisätietoja myös
Viestintävirasto www.ficora.fi/index/saadokset/ohjeet/laajakaista2015.html
Liikenne- ja viestintäministeriö www.lvm.fi/web/fi/243
Pirkanmaan liitto www.pirkanmaa.fi/1406.html