Ajankohtaista

UUSI VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSULAKI ASTUU VOIMAAN 1.3.2017 TIEDOTE

Tiedote uudesta laista

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen

 

ESIOPETUSHAKU 2017-2018 ENSI SYKSYLLÄ ALOITTAVIIN RYHMIIN 22.2-10.03.2017 Tiedote

Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus järjestää toimintakaudella 2017 - 2018 esiopetusta vuonna 2011 syntyneille lapsille tai 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä oleville vuonna 2012 syntyneille lapsille. Uusi esiopetuksen toimintavuosi alkaa 10.8.2017.  Esiopetukseen ilmoittautuminen toteutetaan ensimmäisen kerran Pälkäneellä sähköisesti. Jos lapsi tarvitsee myös esiopetuksen jälkeistä täydentävää varhaiskasvatusta, sitä haetaan samassa yhteydessä.  Esiopetusta järjestetään Kostian koululla, HermAnnin päiväkodissa, Luopioisten kirkonkylällä sekä Aitoon päiväkodissa. Järjestämispaikkoihin voi hakutilanteesta riippuen tulla muutoksia. Esiopetukseen ilmoittaudutaan tällä linkillä

 

 

Varhaiskasvatuslain ensimmäinen vaihe voimaan 1.8.2015

 

Vasu2017-logo

 

 

VASU2017 – varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetushallitus päättää uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisesti. Opetushallitus valmistelee ja laatii varhaiskasvatussuunnitelman perusteet siten, että niiden mukaan laaditut paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2017 alkaen. Tavoitteena on, että valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat valmiina lokakuun 2016 lopussa.

Pälkäneen kunnan varhaiskasvatuksen Vasu2017 -työ on jo käynnistynyt. Päivitystyötä varten varhaiskasvatukseen on perustettu moniammatillinen työryhmä, joka kokoontuu säännöllisin väliajoin työstämään uutta suunnitelmaa.

Opetushallituksen uusi Varhaiskasvatuksen perusteet 2016 on valmistunut 18.10.2016

Valkeakoski-opisto koordinoi viiden kunnan varhaiskasvatuksen yhteistyöhanketta, johon saatiin kesäkuussa 15 400€ Opetushallituksen valtionavustusta. Yhteishankkeen osapuolena ovat Valkeakoski, Pirkkala, Pälkäne, Akaa ja Urjala.Yhteishanke edistää paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien suunnittelua ja rikastaa seudullista varhaiskasvatuksen yhteistyötä tarjoamalla foorumin yhteiselle koko Etelä-Pirkanmaan varhaiskasvatuksen keskustelulle. Yhteisten koulutuspäivien ja sparraustilaisuuksien osallistujat välittävät tietoa omassa työyhteisössään eteenpäin. Uuden valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteen-asiakirjan hengessä hanke vahvistaa myös varhaiskasvatuksen henkilöstön pedagogista osaamista mm. lapsen aktiivisen toimijuuden ja osallisuuden teemoista. Lisätietoja hankkeesta Juha Forsman juha.forsman@palkane.fi

131274_oph_hankelogo.jpg : 33 kB